Followers

RENUNGAN

"Kalau guru sendiri mengambil masa untuk memahami pelajaran baru, janganlah mengharapkan murid sederhana dan lemah dapat menguasai dan mengingati perkara yang baru dipelajari dalam tempoh 20 minit."

Thursday, 14 July 2011

Pembelajaran Koperatif


Pembelajaran Koperatif
Pembelajaran koperatif merupakan strategi pengajaran yang baik di mana kelompok pembelajaran kecil, setiap satunya dengan ahli yang mempunyai keupayaan yang berbeza, menggunakan pelbagai aktiviti pembelajaran untuk menambahbaik pemahaman mereka tentang sesuatu perkara / topik. Setiap ahli bertanggungjawab bukan sekadar mempelajari apa yang diajarkan tetapi membantu ahli lain untuk belajar. Dengan itu, ia dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif untuk mencapai kejayaan. Murid-murid akan melaksanakan tugasan sehingga semua ahli Berjaya memahami dan menyelesaikannya. 

Kerjasama yang ditunjukkan membolehkan setiap ahli:
·        Mendapatkan kejayaan atas usaha ahli lain (kejayaan anda menguntungkan saya dan kejayaan saya menguntungkan anda)
·        Mengakui bahawa semua ahli akan berkongsi nasib yang sama (susah bersama dan senang bersama)
·        Tahu bahawa pencapaian seorang ahli sebenarnya berpunca daripada dirinya serta ahli kumpulannya (kita tidak dapat melakukannya tanpa anda)
·        Merasa bangga dan sama-sama merayakan kejayaan apabila pencapaian ahli kumpulan mendapat penghargaan (kami mengucapkan tahniah atas kejayaan anda)

Mengapa Menggunakan Pembelajaran Koperatif?
Kajian menunjukkan teknik pembelajaran koperatif:
·        Menggalakkan pembelajaran dan pencapaian akademik
·        Meningkatkan pengekalan daya ingatan
·        Mendorong kepuasan murid melalui pengalaman pembelajaran mereka
·        Membantu murid membina kemahiran komunikasi lisan
·        Membina kemahiran social murid
·        Meningkatkan harga diri murid
·        Membantu dalam pertandingan sihat

5 Elemen Pembelajaran Koperatif
1.      Saling kebergantungan yang positif
a.      Usaha setiap ahli diperlukan secara kumpulan untuk mencapai kejayaan
b.      Setiap ahli kumpulan akan menyumbang untuk memastikan usahasama disebabkan oleh rasa tanbggungjawab serta peranannya yang unik.
2.      Interaksi berdepan
a.      Menjelaskan secara lisan bagaimana sesuatu masalah itu akan diselesaikan
b.      Berkongsi ilmu pengetahuan dengan ahli lain
c.      Menyemak kefahaman ahli
d.      Membincangkan konsep yang telah dipelajari
e.      Menghubungkan pembelajaran lalu dengan pembelajaran yang baru
3.      Tanggungjawab individu dan kelompok / kumpulan
a.      Mengekalkan bilangan ahli yang kecil. Semakin kecil bilangan ahli semakin tinggi nilai tanggungjawab yang dipikul
b.      Secara rawak murid diuji dengan cara meminta seorang ahli membentangkan hasil perbincangan
c.      Memantau setiap kumpulan serta merakamkan kekerapan ahli menyumbang kepada kumpulan
d.      Memastikan murid mengajar rakan yang masih belum menguasai pelajaran
e.      Melantik seoranmg ahli selaku ketua yang akan menyemak jawapan ahli
4.      Kemahiran interpersonal dan kumpulan kecil
a.      Kemahiran social diajarkan meliputi kemahiran kepimpinan, membuat keputusan, membina keyakinan, komunikasi dan kemahiran menguirus konflik
5.      Proses kumpulan
a.      Ahli kumpulan membincangkan sejauh mana mereka telah mencapai matlamat serta dapat mengekalkan hubungan kerjasama yang baik
b.      Menjelaskan apakah tindakan ahli yang benar-benar telah membantu atau tidak membantu ke arah kejayaan kumpulan
c.      Membuat keputusan tentang apakah bentuk tingkahlaku yang perlu diteruskan atau diubah

Fasa-fasa pembelajaran koperatif di dalam bilik darjah (dipetik daripada Palmer, G., Peters, R., & Streetman, R. (2003). Cooperative learning. In M. Orey (Ed.), Emerging perspectives on learning, teaching, and technology. Retrieved 20th April 2013, from http://projects.coe.uga.edu/epltt/


Antara Aktiviti Pembelajaran Koperatif
1.      Think-Pair-Share
2.      Jigsaw
3.      Sumbangsaran RoundRobin
4.      Temubual Tiga-Langkah
5.      Numbered Heads Together
6.      Team Pair Solo
7.      Pasangan
8.      Semakan pasangan
9.      Roundtable
10.   Inside-Outside Circle
11.   Co-op Co-op
12.   Who Am I
             Dan banyak lagi

 diambil daripada
https://docs.google.com/?hl=en&tab=io&authuser=0#home 
pada 15 Julai 2011

No comments:

Post a Comment