Followers

RENUNGAN

"Kalau guru sendiri mengambil masa untuk memahami pelajaran baru, janganlah mengharapkan murid sederhana dan lemah dapat menguasai dan mengingati perkara yang baru dipelajari dalam tempoh 20 minit."

Tuesday, 19 July 2011

Teknik Pembelajaran Koperatif

Think-Pair-Share
Melibatkan tiga langkah struktur koperatif. Dalam langkah pertama murid akan berfikir secara senyap mengenai persoalan yang dikemukakan oleh guru. Murid kemudian akan berpasangan dalam langkah kedua sambil bertukar maklumat dan pendapat. Dalam langkah ketiga setiap pasangan akan berjumpa dengan pasangan yang lain dari kumpulan sama atau dari kumpulan lain untuk bertukar-tukar maklumat dan pendapat.

Jigsaw
Kumpulan lima orang ahli akan dibentuk. Setiap ahli kumpulan akan diberikan satu bahan yang unik untuk dipelajari. Ia kemudian perlu mengajar tentang bahan tersebut kepada ahli kumpulannya. Untuk membantu dalam pembelajaran, ahli kumpulan lain yang diberikan bahan yang sama akan duduk bersama membincangkan apa dan bagaimana untuk mengajarkan bahan tersebut. Setelah menguasainya, ahli akan balik ke kumpulan masing-masing untuk mengajarkan tentang bahan atau tajuk yang telah dikuasainya.

Pasangan
Murid masuk dalam kumpulan pembelajaran koperatif terdiri daripada empat orang ahli. Pasangan akan bergerak keluar daripada kumpulan manakala satu lagi pasangan diberikan tugasan untuk dikuasai untuk membolehkannya mengajar pasangan yang telah keluar. Pasangan kedua ini akan belajar dan dibolehkan bertanya kepada pasangan lain yang mempunyai tugasan yang sama. Kedua-dua pasangan dari satu kumpulan akan berhimpun semula. Setiap orang dari pasangan yang telah belajar akan mengajar rakannya dari pasangan yang telah keluar tadi. Setiap ahli akan menyemak sejauh mana mereka telah menguasai apa yang telah dipelajari dan mereka akan berusaha untuk memperbaiki proses yang dijalani.

RoundRobin.
Setiap ahli dalam kumpulan akan berkongsi maklumat atau pendapat tentang isu atau topik yang diperbincangkan.

Number Head Together
Guru akan memastikan ahli kumpulan diberikan nombor (1, 2, 3 dan 4) dalam setiap kumpulan. Guru akan bertanyakan soalan. Murid akan berbincang untuk mendapatkan jawapan yang terbaik. Guru akan memanggil mana-mana nombor secara rawak dan murid dengan nombor berkenaan perlu memberikan jawapan bagi pihak kumpulannya. Murid dengan nombor yang lain tidak dibenarkanmenjawab.

Co op co op
Murid bekerja / belajar dalam kumpulan untuk menghasilkan / mendapatkan satu produk / maklumat / fakta yang akan dikongsikan dengan seluruh kelas. Setiap murid akan memberikan sumbangan.

No comments:

Post a Comment