Followers

RENUNGAN

"Kalau guru sendiri mengambil masa untuk memahami pelajaran baru, janganlah mengharapkan murid sederhana dan lemah dapat menguasai dan mengingati perkara yang baru dipelajari dalam tempoh 20 minit."

Sunday, 4 September 2011

Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan guru-murid

Dipetik daripada buku Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkahlaku oleh Shamsina Shamsuddin

Niat dan salam
Niat yang baik dan disusuli dengan tindakan yang baik akan menghasilkan natijah yang baik. Guru yang memulakan hubungan dengan niat untuk mendidik, membimbing dan mengajar dengan tujuan memperkembangkan ilmu, kemahiran serta potensi diri murid secara jujur dan ikhlas akan lebih disenangi oleh murid. Apabila hubungan itu dikaitkan dengan ”kerana Allah”, maka hubungan itu akan dapat dipertanggungjawabkan. Masuklah ke kelas dengan memberi salam terlebih dahulu dan bukannya berdiri dan menanti murid-murid memberi salam seperti yang menjadi amalan lazim. Ini dapat mengelakkan rasa superior guru dan inferior murid.  

Penerimaan tanpa syarat (unconditional positive regards)
Penerimaan tanpa syarat merujuk kepada sikap menerima dengan mesra serta menghormati guru dan murid sebagai individu dan ahli kelompok dalam bilik darjah secara ikhlas. Guru dan murid adalah manusia yang mungkin sebelumnya pernah tersilap dan berbuat salah. Namun begitu, secara fitrah, manusia sentiasa mempunyai ruang untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik dan positif daripada sebelumnya. Apabila guru dan murid sama-sama menjadi ahli komuniti bilik darjah, berbaik sangka tanpa membuat pertimbangan untuk menghukum berdasarkan peristiwa atau pengalaman lalu, mereka akan dapat mewujudkan hubungan interpersonal yang baik. Suasana rapport akan membuatkan murid merasa selamat untuk belajar. Apa yang paling utama, melalui penerimaan tanpa syarat ini, sikap saling menghormati akan berkembang. Guru yang dapat menghormati murid-muridnya akan membuatkan murid-murid menghormati guru seterusnya akan mula menghargai ruang, harta dan masa ahli komuniti bilik darjah, sekolah dan masyarakat sekolah amnya.

Empati
Empati murujuk kepada keupayaan guru untuk memahami perasaan murid-muridnya seolah-olah guru berada dalam keadaan itu. Keupayaan untuk berempati bergantung kepada keupayaan guru mengenalpasti dan merasakan perasaannya sendiri. Tidak semua murid datang ke sekolah dengan keadaan gembira. Tekanan, gangguan serta peristiwa tertentu boleh mempengaruhi perasaan murid yang akan dibawa bersama ke sekolah lalu menjejaskan proses pembelajaran. 
Empati juga melibatkan pendengaran yang baik atau lebih dikenali sebagai pendengaran reflektif. Ia merupakan satu bentuk kemahiran komunikasi yang melibatkan pendengaran penggunaan perkataan-perkatan melibatkan perasaan yang menyokong bahasa badan. Dengan mengumpulkan lebih banyak maklumat tentang perasaan murid, guru akan lebih mengenali dan memahami mereka. Murid pula pada masa yang sama merasakan diri mereka difahami dan dihargai. Hal ini dapat meningkatkan harga diri murid ketika berada dalam kecelaruan perasaan.

Ketulenan  dan kongruen 
Ketulenan dan kongruen pula bermaksud sebenar, jujur dan tidak bermaksud jahat dalam perhubungan interpersonal. Guru perlu menjadi dirinya yang sebenar dan tidak berpura-pura atau cuba menjadi seperti orang lain yang lebih berkuasa. Seperti murid, guru juga mempunyai kelemahan-kelemahan diri. Akuilah kelemahan-kelemahan diri walau pun kelemahan-kelemahan tersebut tidak dikongsikan dengan murid. Keadaan ini akan merapatkan jrang perbezaan antara guru dan murid. Murid pula akan merasakan dirinya selamat, diterima, diberikan perhatian dan dipercayai. 

Kehadiran guru
Guru perlu menghadirkan diri setiap kali ia perlu berada di dalam bilik darjah atau ketika menjalankan aktiviti pembelajaran luar bilik darjah bersama murid. Guru juga perlu hadir semasa menjalankan kegiatan kokurikulum atau semasa aktiviti lain yang diperlukan bersama seperti jamuan kelas, kelas tutorial atau kelas-kelas tambahan yang diadakan. Ketiadaan guru menggambarkan bahawa guru tidak prihatin serta tidak mengambil berat tentang perkembangan dan pertumbuhan murid-muridnya. Sekiranya guru tidak dapat menghadirkan diri, sebab dan puncanya perlu diperjelaskan kepada murid. Elakkan daripada membuatkan murid tertanya-tanya sedangkan mereka telah pun hadir. Seperti mana murid dianggap melanggar prosedur, guru yang tidak hadir tanpa diketahui sebab yang dapat diterima, sebenarnya telah melanggar prosedur kelas yang dibuat bersama.

Kehadiran guru atau ketidak hadiran dengan sebab yang boleh diterima sebenarnya akan memperkukuhkan kepercayaan murid bahawa guru sememangnya menyayangi dan mengambil berat tentang mereka. Sebaiknya, sekiranya guru tidak dapat hadir, murid dimaklumkan lebih awal atau sediakan guru ganti yang akan memantau aktiviti murid-murid.

Kesegeraan guru (Teacher immediacy)
Kesegeraan guru didefinisikan dari perspektif komunikasi oleh Andersen (1979) sebagai satu set tingkahlaku lisan dan bukan lisan yang mendedahkan kesediaan guru untuk mendekati serta didekati oleh murid. Penggunaan tingkahlaku kesegeraan guru dapat meningkatkan kedekatan hubungan (closeness) dan menghasilkan sikap positif dengan mengurangkan faktor jarak fizikal dan psikologikal antara dua pihak yang berkomunikasi (Mehrabian, 1969). Guru yang menunjukkan tingkahlaku kesegeraan dapat mengurangkan jarak psikologikal dengan menghargai dan mengakui pandangan serta ide murid, menggunakan maklumbalas serta input daripada murid ke dalam pengajarannya, kesediaan untuk berkomunikasi dan kesediaan untuk melibatkan diri dalam bentuk interaksi bersemuka. Guru yang menggunakan kesegeraan lisan dan bukan lisan lebih bercirikan kemanusiaan (more human) dan boleh didekati oleh murid.

Komunikasi Guru - Murid
Komunikasi merupakan satu bentuk hubungan dua hala. Adalah amat penting untuk guru mengamalkan komunikasi yang jelas dan ringkas semasa berhubung dengan murid ketika menyampaikan pelajaran, peraturan dan ekspektasi. Apabila guru berkomunikasi secara jelas, murid akan memperolehi panduan ke arah kejayaan. Komunikasi juga melibatkan proses mendengar dengan baik.


No comments:

Post a Comment