Followers

RENUNGAN

"Kalau guru sendiri mengambil masa untuk memahami pelajaran baru, janganlah mengharapkan murid sederhana dan lemah dapat menguasai dan mengingati perkara yang baru dipelajari dalam tempoh 20 minit."

Tuesday, 20 September 2011

Pasal Kaedah Kuliah

Sering dikatakan bahawa pengajaran secara kuliah (melibatkan penerangan dan penjelasan sehala) merupakan kaedah pengajaran yang paling lemah serta menjadi pilihan terakhir guru-guru yang kreatif dan inovatif. Masih terdapat ramai tenaga pengajar (guru dan pensyarah) yang masih belum menguasai bagaimana menyampaikan maklumat dengan berkesan atau dapat merangsang (stimulate)  minat murid secara berkesan. Akibatnya kuliah mereka disampaikan secara lemah, tidak tersusun dengan baik, membosankan dan tidak bertenaga (inspiring). Walaupun kuliah dapat disampaikan dengan baik dan tersusun, guru atau pensyarahnya berkarismatik, masih ramai para pendidik yang akan terus berhujjah dengan mengatakan bahawa kaedah kuliah masih lemah disebabkan murid berkeadaan pasif. Tujuan utama pengajaran ialah untuk membolehkan murid berfikir (sama ada pada tahap rendah atau tinggi) untuk mencari jawapan, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Untuk itu murid perlu terlibat dengan aktiviti pembelajaran secara aktif.

Sekiranya guru mendapatkan maklum balas tentang ciri dan gaya pengajaran sendiri melalui kuliah yang dapat menarik minat murid, itu adalah lebih baik daripada terus memberikan kuliah secara sembrono atau  mengikut kehendak dan kepuasan sendiri. Cuba perhatikan peraturan berikut:

Peraturan Pertama: Catatkan
Gunakan masa awal (selepas doa mengajar dan belajar) untuk review perkara utama dalam kuliah yang lalu (sekiranya masih dalam tajuk yang sama atau berkaitan). Seterusnya catatkan panduan idea utama pelajaran yang baru (outline) di papan tulis tentang apa yang ingin dikuliahkan (boleh gunakan peta minda yang mudah). Langkah ini boleh dijadikan langkah set induksi atau anticipatory set yang akan mengawal murid terhadap kandungan pelajaran. Murid boleh mengimbas garis panduan tersebut ketika kuliah dijalankan untuk mengetahui aspek manakah yang sedang dikuliahkan oleh guru.
Amalan mencatatkan garis panduan ini sedikit bertentangan dengan amalan kuliah yang biasa dilakukan secara tradisional (guru hanya merujuk kepada bahan kuliah atau kitab seperti di masjid dan surau). Implikasi al lamabil qalam tidak hanya kepada murid dalam bentuk catatan nota yang perlu dibuat. Ia juga mempunyai implikasi yang besar ke atas guru dengan cara menunjukkan teladan mencatat (aplikasi pengurusan grafik dan peta minda) serta cara mencatat isi-isi utama yang baik (penggunaan kata kunci).

Tentu sekali guru tidak perlu meninggalkan perkara mekanikal seperti menggunakan suara yang boleh didengari oleh semua murid, menulis di papan tulis dengan saiz tulisan yang besar serta boleh dibaca, mengadap kelas (ada kontak mata), membuat rumusan-rumusan pendek secara berkala untuk mengekalkan kadar pembelajaran yang berlaku.

Satu bentuk pengajaran menggunakan kaedah kuliah yang tidak berkesan ialah apabila guru bergantung sepenuhnya kepada OHP / slaid persembahan dan tiada apa pun yang dicatatkan di papan tulis. Transparensi dan slaid (penuh dengan tulisan) ditukar dengan cepat tanpa murid berkesempatan untuk menyerap pelajaran yang diajarkan. Guru boleh atasi kelemahan ini dengan mencetak dan memperbanyakkan bahan untuk diedarkan kepada murid. Andainya garis panduan telah dicatatkan di papan tulis, k osnya akan menjadi lebih murah dan murid boleh mencatatkan panduan isi kandungan tersebut kerana ia tidak akan dipadamkan sehingga kelas ditamatkan.

Peraturan Kedua : Bersedia
Bersedia merupakan moto yang sangat popular digunakan oleh banyak orang dan organisasi. Mengapa? Elakkan daripada masuk ke kelas tanpa membuat persediaan yang lengkap dengan huraian dan bahan-bahan tambahan melebihi apa yang terkandung dalam sukatan. Adakalanya murid akan bertanyakan sesuatu melewati isi kandungan (beyond) atau meminta penjelasan serta tamsilan lebih konkrit dan terperinci yang tidak terdapat di dalam buku (peristiwa atau keadaan yang baru). Guru yang tidak bersedia atau sekadar bersedia mengikut apa yang telah disediakan dalam teks, akan gagal menyampaikan maklumat sepenuhnya. Malah gagal menyediakan diri sebagai pelengkap kepada scaffolding atau More Knowledgeable Others (untuk tujuan kolaborasi dan rujukan)

Sekiranya guru akan mengajar  topik yang sama untuk kelas lain pada waktu yang lain (atau pada tahun berikutnya), sebaiknya guru telah memasukkan isu-isu yang pernah dibangkitkan oleh murid sebelumnya dan menyemaknya semula dengan membuat rujukan yang sepatutnya (saya pernah terjumpa ada guru yang cuba menipu apabila gagal mendapatkan jawapan yang betul semasa sedang mengajar). Ini menjadikan ilmu guru sentiasa berkembang dengan keperincian maklumat. Amalan yang jumud adalah amalan menggunakan buku teks atau nota kuliah yang tidak pernah berubah atau berkembang. Sekiranya guru mengajar selama 10 tahun menggunakan bahan yang sama tanpa perubahan, bermakna pengalaman mengajar guru hanyalah setahun . Tahun-tahun seterusnya hanya merupakan ulangan perkara yang sama tanpa inovasi dan kreativiti. Tidak ada yang baru.
Sebenarnya kesalahan terbesar yang dilakukan oleh guru yang mengamalkan kaedah kuliah ialah tidak bersedia dengan nota sendiri dan hanya bergantung kepada daya ingatan (kerana telah berulangkali mengajar perkara yang sama). Seringkali perkara begini menyebabkan berlakunya ralat serta kecelaruan isi kandungan atau terlupa dengan beberapa fakta atau huraian, tidak konsisten dan tidak koheren serta tidak menggalakkan murid untuk belajar. Mungkin terdapat guru yang hebat tanpa melakukan kesilapan tetapi bilangannya amat sedikit sekali. Elakkan daripada mengambil risiko sebegini.

Penyediaan nota bukan bermakna guru akan membacakan nota semasa menyampaikan kuliah tetapi nota itu perlu ada di hadapan guru sebagai rujukan dan panduan. Selebihnya guru perlu menggunakan papan tulis untuk mencatatkan isi utama. Sekiranya guru menggunakan transparensi atau slaid, nota huraian masih diperlukan kerana slaid tidak perlu dipenuhkan dengan segala keperincian maklumat.

Peraturan ketiga: Pastikan kuliah anda bermakna kepada murid
Tidak ada makna bagi murid untuk berada dalam kelas mendengarkan kuliah sekiranya mereka tidak dapat menilai kepentingan isi kandungan kuliah kepada dirinya (untuk membolehkan digunakan semula pada suatu ketika dalam kehidupan sebenar atau ketika menyelesaikan masalah dan tugasan). Murid sebenarnya agak sibuk adan mempunyai banyak tugasan (yang diberikan oleh guru-guru lain dan tanggungjawabnya sebagai murid dan anak dalam keluarga). Adalah lebih baik mereka mengulangkaji pelajaran daripada menghadiri atau mengikuti kuliah yang tidak bermakna kepada dirinya.

Bagaimanakah menjadikan kuliah guru itu bermakna sedangkan guru memang mengajar dengan berpandukan sukatan yang telah disediakan? Sekiranya murid merasakan mereka boleh mempelajari perkara yang sama dengan lebih baik di tempat lain atau dengan cara yang lain, ini merupakan petunjuk bahawa pengajaran guru menggunakan kaedah kuliah adalah tidak bermakna dan boleh ditinggalkan. Oleh itu, guru perlu membuatkan murid merasakan penyampaian dan pengajaran guru adalah penting dan sukar untuk digantikan dengan kaedah yang lain. Mereka (murid) akan merasakan tidak patut ketinggalan daripada mengikuti kuliah guru hanya disebabkan bahan pengajaran tersebut terdapat di dalam buku teks atau buku latihan dan mereka boleh membacanya sendiri. Apabila murid merasakan bahawa mereka tidak boleh ketinggalan kuliah, guru sebenarnya guru telah berjaya mengenepikan satu masalah: ponteng (minda atau fizikal).

Peranan guru adalah memantapkan pengetahuan tentang topik yang diajar beserta dengan bahan-bahan sokongan supaya guru dapat melakukan sintesis yang bernilai dan bermakna untuk murid menumpukan perhatian kepada kuliah.

Peraturan Keempat: Tahap yang sesuai
Kenalpasti dan dapatkan maklumat tentang pengetahuan sedia ada murid. Pensyarah atau guru pengamal kaedah kuliah terbaik di dunia sekalipun akan gagal sekiranya tahap isi kandungan yang ingin dikuliahkan berada jauh daripada keupayaan murid atau terlalu rendah sehingga boleh membosankan.Ini tidak bermakna guru akan meninggalkan tajuk-tajuk yang sukar. Pastikan tajuk-tajuk berkaitan yang menjadi asas pengetahuan sedia ada murid telah terlebih dahulu dikuasai. Sukatan pelajaran telahdisusun agar pengajaran aspek asas disampaikan terlebih dahulu sebelum beralih kepada perkara yang lebih kompleks dan abstrak.
Peraturan Kelima: Menunjukkan minat
Pastikan guru sendiri tidak menunjukkan kebosanan untuk mengajar sesuatu tajuk berkenaan (mungkin telah terlalu lama mengajar perkara yang sama). Murid akan dapat mengesan guru yang tidak berminat dengan pelajarannya. Sekiranya guru tidak berminat untuk megajar mata pelajaran berkenaan, ada baiknya guru beralih kepada mata pelajaran yang diminati atau bertukar profesyen. Kesungguhan dan minat adalah umpama virus yang boleh tersebar kerana kesungguhan dan minat guru mengajar akan mempengaruhi kesungguhan dan minat murid belajar.

Saya pernah terjumpa guru yang akan mengatakan “Jangan ganggu saya!” ketika murid cuba mendapatkan bantuan tentang pelajaran di luar jadual waktu guru tersebut. Bagi guru seumpama ini, tanggungjawabnya hanya ketika berada dalam kelas. Ia bukan satu sikap profesional.

Sekali murid merasakan bahawa mereka boleh meninggalkan kelas(ponteng) tanpa merasa rugi, guru sebenarnya telah kehilangan elemen terpenting dalam tugas dan tanggungjawabnya : murid. Seharusnya guru mencari jalan untuk memastikan muridnya hadir (fisikal dan minda). Ini perlu diterjemahkan sebagai guru perlu menyediakan diri dengan pelbagai sumber dan tidak sekadar bergantung pada buku teks atau nota kuliah yang tidak pernah berubah dan berkembang.

Peraturan Keenam: Gabungkan beberapa kaedah
Meskipun dalam satu waktu mengajar (mengikut jadual), sebaiknya guru dapat menggunakan strategi menggabungkan dua atau lebih kaedah semasa mengajar. Kaedah kuliah (atau penerangan) boleh diselang-selikan dengan demonstrasi, soal jawab dan sebagainya. Pilihlah kaedah yang dapat melibatkan murid secara aktif tanpa menolak bulat-bulat kaedah kuliah.

Sebuah kuliah yang baik, seperti esei yang mengandungi ilustrasi dan gambarajah, tidak sekadar menyampaikan isi-isi utama. Sebaliknya ia disertakan dengan demonstrasi. Demonstrasi boleh disampaikan dengan pelbagai bentuk dan sebaik-baik demonstrasi ialah dengan melibatkan murid. Contohnya, melalui penyoalan murid boleh demonstrate kefahaman mereka dengan menuliskannya di papan tulis (boleh disaksikan dan dibuat penilaian oleh murid lain) atau demonstrate kefahaman dengan menyatakan isi-isi penting yang telah dipelajari sebagai kesimpulan pelajaran.

No comments:

Post a Comment