Followers

RENUNGAN

"Kalau guru sendiri mengambil masa untuk memahami pelajaran baru, janganlah mengharapkan murid sederhana dan lemah dapat menguasai dan mengingati perkara yang baru dipelajari dalam tempoh 20 minit."

Monday, 7 November 2011

Kaedah Pengajaran Dalam Islam

Perlu saya jelaskan di sini bahawa kesemua kaedah yang saya kemukakan sebelum ini adalah kaedah yang biasa dan mudah untuk digunakan oleh guru-guru sekolah (khususnya pelajar KPLI di IPG). Ini tidak bermakna saya menolak atau menidakkan kaedah-kaedah lain yang dikemukakan oleh cendekiawan Islam berpandukan kaedah Rasulullah s.a.w serta para sahabat, ulamak pendidikan seperti Ibn Khaldun, al Farabi, al Ghazali serta imam-imam mazhab. 


Saya perturunkan di sini, beberapa kaedah lain yang boleh difikirkan. 


Rasulullah SAW

....menggunakan pelbagai kaedah dan strategi pengajaran dalam menyampaikan ilmu dunia dan akhirat kepada pengikut-pengikut Baginda meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Antara kaedah yang Baginda gunakan ialah:

 • Kuliah
 • Khutbah
 • Dialog
 • Soal jawab
 • Hafazan
 • Mujadallah
 • Gambaran
 • Amali
 • Demonstrasi
 • Halaqah dan banyak lagi....

Ibn Khaldun

Beliau menggunakan kaedah pengajaran mengikut peringkat-peringkat pengajian iaitu bermula daripada peringkat rendah kepada peringkat tinggi. Antara kaedah-kaedah yang digunakan ialah:

 • Qiraah (bacaan)
 • Hafz (hafazan)
 • Kitabah (tulisan)
 • Imla’i (menyalin)
 • Istiwbat (ambilan)
 • Tardid (ulang sebut)
 • Munazarah (pemerhatian)
 • Tikrar (pengulangan)
 • Sama’ (mendengar)
 • Ijtima’al-watan (pergaulan dengan penduduk setempat)
 • Mulakhasah (deduktif)
 • Tamhid (induktif)
 • Juz’i (menjelaskan secara satu persatu)
 • Kulli (menyeluruh)
 • Bati (beransur-ansur)
 • Daqiqah (mendalam)
 • Umuniyyah (umum)
 • Hayah (penghayatan)
 • Muttakamul (kesepadanan)
 • Syumul (menyeluruh / holistik)
 • Talkhis (peringkasan)
 • Rihlah (lawatan)
 • Takhdis (huraian)
 • ’amali (praktikal)

Al Qabisi

 • Kuliah dan syarahan bagi mata pelajaran akhlak
 • Hafz (hafazan) hendaklah diikuti dengan amali (aml)
 • Kaedah fard (individu) bagi murid yang lemah
 • Jama’iyyah (berkumpulan)
 • Tardid (meniru / imitate)
 • Qudwah (tauladan)
 • Tamsil (contoh dan misalan / tunjuk ajar) - bersamaan dengan kaedah demonstrasi
 • ’amliyah (amali)

Al Farabi, Ibn Sinna dan Ibn Tufail

 • Huraian
 • Perbandingan
 • Perkaitan 
 • Kesimpulan
 • Generalisasi
 • Implikasi
 • Ikhtisar
 • Penyelesaian masalah - dikenali sekarang sebagai problem solving
 • Inkuiri

Al Ghazali dan Sufyan Al ’Uyainah

 • Munaqasah (perbincangan)
 • Al-adwan (main peranan) - dikenali sebagai roleplay

Imam Shafi’i dan Imam Malik

 • Imla’i (menyalin)
 • Istima’ (mendengar)
 • Nazar wa istima’ (pandang dan dengar) - kini dikenali sebagai penggunaan bahan audio visual
 • Kalam (dialog)
 • Qira’ah (bacaan)
 • Kitabah (tulisan)

Lain-lain kaedah pengajaran yang sering digunakan oleh cendekiawan Islam lain adalah seperti berikut:

 • Taqlid duna nazar wa fikr – meniru
 • ’adan al-akhlas bi al dars - peneguhan
 • Burhan wa wadihah – penerangan dan penjelasan
 • Kulliyyat – penerangan
 • Tamhis al-ra’yie – percambahan idea
 • Tikrar ma’a talwin – latih tubi
 • Tajribal al-sakhsiah – pengalaman
 • ’Ibrah – penceritaan
 • Taqdim al-targhib ’ala al-tarhib – mengutamakan kegembiraan daripada ancaman
 • Uswah hasanah – teladan yang baik, mengambil iktibar, tinjauan, muhasabah

2 comments:

 1. TAHNIAH UST & EN AKHIAR KERANA BERJAYA MENERBITKAN 3 BUAH BUKU GENRE PENDIDIKAN...

  ReplyDelete