Followers

RENUNGAN

"Kalau guru sendiri mengambil masa untuk memahami pelajaran baru, janganlah mengharapkan murid sederhana dan lemah dapat menguasai dan mengingati perkara yang baru dipelajari dalam tempoh 20 minit."

Thursday, 26 July 2012

Lanjutan daripada Jurnal Reflektif Minggu ke 12


Pada minggu lalu iaitu antara 19 hingga 26 Julai 2012, pos Jurnal Reflektif Minggu ke12 (http://shamsina-gurupendidikanislam.blogspot.com/2011/08/jurnal-reflektif-minggu-ke12.htmlmendapat hit yang paling banyak iaitu sebanyak 84 hit berbanding pos lain (dan yang terhampir ialah pos Refleksi Kritikal sebanyak 55 hit). Sebenarnya saya tidak pun membuat apa-apa penilaian terhadap penulisan jurnal reflektif pelajar saya tersebut (sama ada baik, terbaik, sangat baik, lemah, sangat lemah atau sederhana).  Saya cuma mengemukakan cadangan (dan komen di http://shamsina-gurupendidikanislam.blogspot.com/2011/08/komen-saya-tentang-refleksi-minggu-ke.html) agar merujuk kepada empat aktiviti utama refleksi kritikal yang dikemukakan oleh Brookfield (1988) selain daripada mengaitkan dengan refleksi dalam tindakan dan atas tindakan (Schon, 1983) serta refleksi untuk tindakan (Cowan, 1997).

Menurut ensaiklopedia dalam talian Wikipedia (2012) refleksi dalam sains fizik merupakan perubahan arah gelombang pada satu permukaan yang membuatkannya kembali kepada media asalnya. Menurut kamus dalam talian Meriam Webster  (2012) refleksi merupakan imej yang terhasil daripada pantulan pada sesuatu permukaan.  Dalam konteks pendidikan, amalan refleksi merupakan keupayaan untuk membuat refleksi ke atas sesuatu tindakan agar terlibat dalam proses pembelajaran berterusan (Schon, 1983). Bolton (2010) pula menjelaskan refleksi sebagai memberi perhatian secara kritikal ke atas nilai praktikal dan teori yang dapat menjelaskan tentang tindakan setiap hari dengan  cara memeriksa amalan secara reflektif dan refleksif sehingga membuahkan perkembangan celik akal. Pennington (1992)menyatakan bahawa istilah pengajaran reflektif sebagai analisis yang dibuat oleh guru yang bekerja, ke atas amalan bekerjanya serta analisis ke atas asas-asas yang mendasari amalan tersebut, seterusnya mengambilkira alternatif lain untuk mencapai matlamat. Beliau seterusnya menambah bahawa penggunaan istilah refleksi dalam konteks pengajaran boleh diinterpretasikan sebagai 1) pertimbangan pemikiran serta 2) mencerminkan atau mewakili.

Berdasarkan daripada maksud refleksi seperti yang dikemukakan di atas, pengamal refleksi tidak seharusnya menceritakan tentang diri orang lain tetapi tentang amalan yang dapat menggambarkan tentang dirinya sendiri. Dewey (1933) telah lama menyatakan bahawa refleksi itu adalah ke atas pengalaman diri sendiri yang membawa kepada pembelajaran dan bukan semata-mata pengalaman itu sendiri. Refleksi bukan sekadar berfikir bersungguh-sungguh tentang apa yang dilakukan (Bullough dan Gitlin, 1995) tetapi dengan memberi perhatian kepada pengalaman dan bagaimana sesutu makna digarab daripada pengalaman tersebut mengikut konteksnya serta bagaimana pengalaman tersebut membentuk amalan / tingkahlaku.

Refleksi kritikal pula pergi lebih jauh daripada aspek-aspek teknikal sesuatu pengalaman kepada bersifat peribadi, etika dan dimensi politik pengajaran. Refleksi adalah mengenai keadilan sosial, kesamaan dan perubahan. Refleksi merupakan inkuiri pedagogi dan kurikulum, andaian-andaian yang mendasarinya, akibat-akibat daripada tindakan dan implikasi moral tindakan tersebut dalam struktur persekolahan (Liston dan Zeichner, 1987). Clarke (1995) menjelaskan bahawa refleksi bukan sekadar mengenai satu peristiwa tetapi muncul sepanjang masa ketika guru mula membina makna untuk dirinya.

Ketika menyentuh tentang kriteria penulisan refleksi secara mendalam, Moon (1999) telah membahagikan penulisan refleksi kepada dua bahagian iaitu produk dan proses. Produk melibatkan nilai kuantiti (panjang penulisan, persembahan dan kekerapan) dan kualiti (ekspresi, kejelasan dan menyeluruh). Proses pula melibatkan nilai relevan (kefahaman, aplikasi kepada mata pelajaran, hubungannya dengan tujuan, bukti peningkatan) dan kedalaman (pemikiran kritikal, kejujuran, kemahiran kognitif, mengeneralisasi pengalaman, sintesis, analisis dan penilaian).

Kepada pembaca bahan Jurnal Reflektif Minggu ke 12, saya harap anda membuat pertimbangan berdasarkan tulisan di atas ketika mengambil penulisan jurnal pelajar saya sebagai contoh. 

Thursday, 19 July 2012

Pedagogi: Bagaimana mengaktifkan murid di dalam kelas?

Apabila bercakap tentang pembelajaran abad 21 ini, ahli-ahli pendidikan akan mengaitkan dengan pembelajaran berpusatkan murid atau berlaku pembelajaran aktif di kalangan murid di dalam bilik darjah. Secara spontan pemikiran kita akan terus membuat perbandingan antara pembelajaran aktif dengan pembelajaran pasif. Apakah yang membezakannya? Apa juga idea baru yang dikemukakan, pasti akan ada kritikan daripada golongan yang mempunyai pemikiran agak berbeza, kesan dari pegangan mazhab pembelajaran yang berbeza. Bagi sesetengah pendidik, mereka berhujah.... bagaimana hendak membezakan pembelajaran aktif dan pasif kerana adalah mustahil pembelajaran boleh berlaku dalam suasana pasif. Bezanya hanya pada kadar keaktifannya. Apabila murid senyap, tidak ada bukti yang boleh dilihat untuk mengatakan murid pasif sepenuhnya kerana minda mereka akan terus memproses dan menyimpan maklumat yang diterima. Mereka mungkin menghadapi masalah pemahaman tetapi masalah pemahaman itu tidak semestinya dapat dirungkai di dalam kelas (kekangan masa dan tahap kesukaran topik / konsep yang dipelajari) . Mereka mungkin akan berkolaborat dengan ibu bapa, adik beradik, rakan di luar sekolah atau guru tuisyen untuk memastikan mereka memahami konsep yang dipelajari. maknany pembelajaran masih aktif.

Apabila murid bergerak di dalam kelas, adakah ia benar-benar menggambarkan pembelajaran aktif semua murid? Bagaimana sekiranya ada yang hanya bergerak untuk menyalin atau meniru tanpa memahami mengapa dan bagaimana. Dari aspek tingkahlaku memang kelihatan aktif tetapi minda tetap pasif. 

Meskipun pelbagai hujah boleh dikemukakan (dan ianya baik untuk aktiviti minda), namun secara umum, pembelajaran aktif masih dapat dibezakan daripada pembelajaran “pasif” atau “kurang aktif”. Cuba perhatikan situasi berikut:

Situasi A: Setelah membuat penjelasan tentang sesuatu konsep, guru akan bertanya kepada murid dengan “Ada apa-apa soalan?” atau “Ada bahagian yang kamu tidak faham?” atau “Adakah anda semua telah jelas?”.

Situasi B: Setelah membuat penjelasan tentang sesuatu konsep, guru bertanyakan soalan  “Berdasarkan kepada pengajaran saya tadi, yang manakah benar antara a) solat fardu wajib dilakukan di dalam waktu-waktunya dan b) solat fardu dibolehkan untuk dilakukan di luar waktunya? Siapa yang mengatakan a, sila angat tangan. Ada sesiapa yang mengatakan b? Atau ada sesiapa yang mengatakan a dan b? Sila jelaskan alasan anda.”

Situasi A lebih bersifat pengajaran tradisional dan lazimnya tiada murid akan mengaku tidak faham atau berkeinginan untuk bertanya kecuali murid berkenaan memang dari kalangan yang suka bertanya. Kita tidak dapat nafikan bahawa terdapat murid yang mempunyai hati yang terang (dengan izin Allah) serta mampu memahami pelajaran yang disampaikan tetapi secara umumnya bilangan tersebut terlalu sedikit untuk dibuat kesimpulan bahawa semua murid telah memahami pelajaran. Bagi kebanyakan pengkaji, inilah yang dimaksudkan dengan pembelajaran pasif.

Situasi B. Meskipun keadaan di awal pengajaran adalah sama dan serupa, cara guru menyoal murid akan membezakan antara pembelajaran aktif dan pasif. Saya percaya ramai pembaca akan bersetuju dengan jawapan a. Mungkin tiada murid menjawab b. Bagaimana kalau ada? Dan bagaimana kalau ada yang mengatakan a dan b adalah betul? Tentulah mereka perlu memberikan hujah dan alasan. Proses  berfikir berlaku. Bagaimana sekiranya murid mengatakan b juga betul untuk orang musafir yang melakukan solat jama’? Ekorannya murid lain akan melakukan proses metakognisi dengan mula memikirkan cara mereka berfikir. Dalam situasi B, guru baru bertanyakan satu soalan sahaja. Bagaimana sekiranya guru telah menyediakan beberapa soalan? Akan aktifkah murid? Anda tahu jawapannya.

Situasi A banyak kita temui dalam kuliah-kuliah agama di masjid dan surau (satu bentuk penerusan tradisi). Kelas agama di masjid atau surau juga adalah proses pembelajaran tetapi memang agak sukar untuk mengajak manusia (gurunya) beranjak daripada cara tradisi di mana para pendengarnya pasif kepada melibatkan agar para pendengar turut aktif dalam proses pembelajaran. Malangnya tradisi di masjid dan surau ini sering terbawa-bawa ke dalam kelas. Adakah dengan terlaksananya situasi B di dalam bilik darjah, maka murid hilang adab belajar dan hormat terhadap guru? 

Situasi A boleh diumpamakan sebagai pengisian air ke dalam gelas (dan gelas itu tidak berbuat apa-apa: pasif). Situasi B pula umpama memberikan lilin bercahaya kepada murid. Situasi A ialah memberikan ikan tetapi situasi B adalah mengajarkan kemahiran membuat joran dan memancing.

Berbalik kepada pembelajaran aktif, untuk memastikan pembelajaran aktif berlaku, beberapa elemen perlu terlaksana di dalam kelas.

1.       Murid diminta memberi idea serta cadangan, pandangan, berbincang, menyoal.
2.       Murid perlu mendengar maklumat yang bermakna dengan mengaitkan ilmu baru dengan pengetahuan sedia ada (guru boleh melakukan semakan atau membuat penilaian formatif secara lisan)
3.       Murid perlu terlibat dengan aktiviti lisan seperti perbincangan dan kolaborasi, menulis kritikal dan kreatif, melukis, melakar atau melakukan sesuatu (mind/head-on, hands-on dan feel/heart/emotion-on)
4.       Murid perlu terlibat dengan aktiviti membaca (bukan sekadar paroting atau mengajuk), mencari serta mengumpul maklumat relevan.
5.       Murid perlu melakukan aktiviti refleksi pelajaran: apakah yang telah dipelajari, apakah maknanya, bagaimana perasaan setelah melalui proses pembelajaran, apakah yang akan dilakukan sebagai lanjutan, apakah yang telah dilakukan, bagaimana menambahbaik amalan pembelajaran topik atau konsep berkenaan dan sebagainya.


     Beberapa Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Aktif 

  1.Kerja Lapangan beserta refleksi:
  2.Pembelajaran kumpulan kecil / koperatif dan kolaboratif:
  3. Penyoalan Sokratik:  
  4. Sumbangsaran:
  5. Aplikasi Peta minda:
  6. Aplikasi Peta konsep:
  7. Analogi kognitif:
  8. Kajian kes:
  9. Simulasi:
 10.Main peranan:
 11. Debat dan hujah:
 12. Perbincangan meja bulat:
Pembelajaran Abad 21: Pembelajaran berasaskan Projek


Saya telah pun menulis tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Islam dengan mengambil kira tuntutan kemahiran pendidikan abad ke 21 iaitu melibatkan pembelajaran berpusatkan murid, , pemikiran kritikal, inkuiri dan penyelesaian masalah, amalan koperatif dan kolaboratif. Adalah diharapkan para pembaca telah dapat memahami serta telah cuba melaksanakannya di dalam kelas. Selain daripada menguasai kandungan mata pelajaran utama yang melibatkan kemahiran 3M, murid perlu dilatih untuk menjadi pemikir kritikal berteraskan kepercayaan (aqidah) dan peraturan kesejahteraan (syariat Islam).

Sebelum meneruskan tulisan ini, elok rasanya kita semak semula apa yang disarankan oleh Bernie Trilling dan Charles Fidel (2009) berkaitan kemahiran abad ke 21. Menurut mereka berdua, murid pada abad 21 perlu menguasai kemahiran-kemahiran berikut:
·         Pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah
·         Kreativiti dan inovasi
·         Kolaborasi, kerja berpasukan dan kepemimpinan
·         Pemahaman antara budaya
·         Literasi komunikasi, maklumat dan media
·         Literasi pengkomputeran  dan TMK
·     Kerjaya dan belajar tanpa pergantungan (Career and learning self-reliance)

Apabila guru-guru Pendidikan Islam menggunakan kaedah inkuri atau penyelesaian masalah, pastikan bahawa guru-guru akan melibatkan ketujuh-tujuh kemahiran di atas meskipun sebenarnya tidaklah mesti kesemuanya sekali dalam satu pengajaran, tetapi kemahiran-kemahiran tersebut tidak seharusnya ditinggalkan atau hanya sekadar mengambil satu atau dua kemahiran sahaja.

Dalam penulisan kali ini, saya akan menulis tentang satu lagi kaedah yang boleh digunakan untuk pengajaran Pendidikan Islam untuk abad ke 21 iaitu kaedah projek.

Pembelajaran berasaskan projek merupakan kaedah pembelajaran di mana guru menyediakan projek untuk dilaksanakan oleh murid-murid. Guru akan memberikan arahan serta penjelasan tentang projekyang agak kompleks dan mencabar, yang perlu dilaksanakan. Murid pula  dikehendaki melaksanakan projek secara hands-on dan minds-on serta dengan melakukan sedikit kajian. Melalui kaedah projek, murid akan belajar untuk menyelesaikan masalah melalui proses inkuiri, berkomunikasi serta berkolaborasi, mengakses maklumat melalui Internet atau menghasilkan projek menggunakan perisian komputer, selain menggunakan pemikiran kritikal dan amalan refleksi untuk memastikan projek terlaksana dengan baik dan hasilnya akan memberi makna kepada mereka. Melalui kaedah projek, murid akan dapat menyelesaikan masalah dalam konteks dunia sebenar yang menjadi minat dan perhatian murid. Dalam melaksanakan projek, murid mungkin akan menggabungkan maklumat daripada pelbagai sumber mata pelajaran seperti Kajian Tempatan, Matematik, Sains dan sebagainya selain daripada mata pelajaran Pendidikan Islam itu sendiri. Kaedah projek membolehkan murid berfikir secara kreatif bagaimana menyelesaikan masalah atau bagaimana menghasilkan projek yang terbaik.   

Lazimnya kaedah projek melibatkan masa yang lebih panjang daripada satu atau dua waktu pembelajaran mengikut jadual waktu. Murid perlu belajar merancang dan menguruskan masa serta kerja-kerja mereka. Lazimnya pelaksanaan kaedah projek dibuat dalam bentuk kumpulan kecil wealaupun ada kalanya ia juga dilaksanakan secara individu. Sama ada secara individua tau kumpulan kecil, murid masih perlu berkolaborasi dengan orang lain untuk menghasilkan projek berkenaan.

Semasa melaksanakan projek, murid dikehendaki melakukannya dengan bersungguh-sungguh dan secara mendalam tentang projek berkenaan kerana:
·         ia disusun atur sekitar persoalan terbuka atau cabaran yang membuatkan murid fokus dengan kerja atau tugas pembelajaran seperti menyoal, mengakses maklumat, merefleksi dan sebagainya.
·         ia membuatkan murid ingin tahu dan memahami  konten serta menguasai kemahiran
·         murid perlu melaksanakan inkuiri untuk belajar atau untuk menghasilkan projek. Proses inkuiri akan menggalakan murid menghasilkan idea-idea baru serta membuat interpretasi
·         murid perlu terlibat dengan komunikasi seperti berkolaborasi dan bukan sekadar mengingati maklumat dan fakta (mereka perlu terlibat dengan pemikiran aras tinggi seperti mengaplikasi, menganalisis, menilai dan menghasilkan)
·         murid perlu bekerjasama sebagai satu pasukan, menghormati pandangan rakan, memberi idea dan pandangan sendiri serta membuat persembahan laporan projek
·         murid berpeluang untuk menyatakan pandangan serta pilihan mereka sendiri serta bertanggungjawab ke atas kerja-kerja mereka (murid menjadi lebih aktif)
·         melibatkan maklum balas (daripada rakan dan guru) dan mengulangkaji pelajaran
·         berkongsi hasil dapatan / projek dengan rakan-rakan sekelas atau daripada kelas atau sekolah lain (apabila dimuatnaik menggunakan blog atau laman sesawang)

Apakah peranan guru?
Berdasarkan kaedah projek, guru berperanan sebagai fasilitator yang akan membentuk persekitaran pembelajaran yang selamat dan kondusif serta tanggungjawab bersama. Pada peringkat awal, guru perlu menstrukturkan tugasan serta soalan-soalan yang terlibat agar murid tidak terpesong jauh daripada objektif pembelajaran yang dirancang. Untuk memastikan murid dapat melaksanakan projek dengan baik, guru disarankan untuk menyediakan rubrik panduan melaksanakan projek dan diberikan kepada murid. Terdapat dua jenis rubrik (analitik dan holistik) dan terpulanglah kepada guru, rubrik manakah yang hendak digunakan berdasarkan kepada tujuan penilaian.

Contoh projek
·         membina replika kaabah
·         amalan solat
·         nas Al Quran dan Hadis tentang puasa Ramadhan
·         menghasilkan komik tokoh ulama / pendidikan Islam
·         biografi khulafa
·         tokoh wanita muslimah
·         konsep malaikat
·         adab dengan orang tua
·         pengajaran daripada kisah para Anbia’
·         koleksi masjid di Malaysia
·         pelbagai jenis khat
·         dan sebagainya

Sunday, 8 July 2012

Contoh aplikasi kaedah penyelesaian masalah Pendidikan Islam


Beberapa orang pembaca blog saya telah membuat perbandingan antara tulisan saya mengenai kaedah inkuiri dengan kaedah penyelesaian masalah. Kebanyakan mereka menyatakan bahawa adalah lebih mudah memahami tulisan saya tentang pelaksanaan kaedah inkuiri berbanding kaedah penyelesaian masalah. Menurut mereka, guru-guru yang telah dewasa ini, hal ini adalah disebabkan saya telah mengemukakan contoh yang lebih mudah difahami dalam penulisan kaedah inkuiri berbanding kaedah penyelesaian masalah dalam hal pembelajaran Pendidikan Islam.

Terima kasih atas komen-komen secara bersemuka tersebut. Disebabkan lahirnya blog ini adalah dengan tujuan berkongsi ilmu di samping membantu guru-guru meningkatkan profesionalisme mereka. Di sini saya akan perjelaskan dengan contoh tentang aplikasi kaedah penyelesaian masalah yang boleh dilaksanakan di sekolah rendah (mungkin juga untuk peringkat menengah dengan meningkatkan tahap domain pemikiran serta perubahan topik pelajaran).

Mengikut contoh kaedah penyelesaian masalah yang telah saya kemukakan (lihat di sini, http://shamsina-gurupendidikanislam.blogspot.com/2012/05/pembelajaran-abad-21-pembelajaran.html ), terdapat langkah-langkah tertentu dalam proses untuk melaksanakannya.

Secara asas, sebenarnya terdapat banyak model untuk proses penyelesaian masalah. Model yang telah saya kemukakan lebih awal lebih cenderung kepada pendekatan konstruktivisme dengan melibatkan penyediaan perancah (scaffolding) dan peluang untuk mendapatkan maklumat daripada More Knowledgable Others untuk masuk ke Zone of Proximal Development. Saya cuba libatkan aktiviti akses Internet dan bahan di perpustakaan selain diskusi kumpulan kecil.

Sebagai perbandingan, mari kita lihat model yang telah dikemukakan oleh Osborn dan Parnes (1950han) yang telah mengemukakan Creative Problem Solving Process. Menurut Osborn dan Parnes, terdapat enam langkah yang melibatkan tiga peringkat (lihat jadual di bawah).

Peringkat Proses
Langkah-langkah


Meneroka cabaran
Mencari objektif (mengenalpasti matlamat, keinginan atau cabaran.
Mencari dan mengumpul fakta yang relevan.
Mencari masalah (menjelaskan masalah yang perlu diselesaikan dengan tujuan untuk mencapai matlamat / objektif)
Menjana idea
Mencari idea (menjana idea untuk menyelesaikan masalah yang telah dikenalpasti)

Bersedia untuk bertindak
Mencari penyelesaian (beranjak daripada idea kepada implementasi penyelesaian)
Menerima hasil penemuan (pelan untuk bertindak)Hampir kesemua model, telah memulakan proses dengan masalah (mendefinsi, mengenalpasti), diikuti dengan cadangan pelan tindakan (adakalanya melibatkan hipótesis) dan berakhir dengan tindakan (serta penilaian ke atas tindakan). Apa yang penting ialah berlakunya proses pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah.

Katakanlah, guru ingin mengajar bab puasa wajib di bulan Ramadhan. Guru boleh memulakan dengan mengemukakan isu seperti berikut:

Setiap kali tiba bulan Ramadhan, pemikiaran umat Islam akan tertumpu kepada amalan berpuasa. Orang bijak pandai Islam (ulamak) akan dijemput untuk menjelaskan isu-isu berkaitan puasa di masjid, surau, televisyen, radio dan majalah serta akhbar. Lazimnya, kuliah, ceramah, pengajian, taklimat, peringatan ini akan disusuli oleh soalan daripada pendengar atau pembaca. Soalan, lazimnya ditanyai oleh orang yang telah dewasa, yang dikemukakan seolah-olah mereka ini (orang dewasa) masih tidak memahami banyak hal tentang puasa yang berkualiti tinggi. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan puasa yang berkualiti?

Nota: Isu di atas mungkinlebih sesuai untuk sekolah menengah. Untuk sekolah rendah, isu boleh dipermudahkan seperti berikut:

Setiap kali tiba bulan Ramadhan, umat Islam akan berpuasa. Bagaimanakah melaksanakan puasa yang dikehendaki oleh Islam?

Setelah mengemukakan masalah kepada murid, guru boleh mula mengatur cara murid akan menyelesaikan masalah sama ada dalam kumpulan kecil, secara individu atau secara kelas. Fikirkanlah mana yang lebih baik. Guru boleh meminta murid membentuk hipotesis atau menyenaraikan isu yang berkaitan dengan puasa yang berkualiti secara kreatif. Contohnya:

1.       Puasa menjadi tidak berkualiti sekiranya pelakunya tidak bersahur pada malam sebelumnya

2.       Puasa menjadi tidak berkualiti sekiranya pelakunya tidak mampu menahan mulut daripada berkata perkara-perkara tidak berfaedah

3.       Puasa menjadi tidak berkualiti sekiranya pelakunya tidak dapat menahan pendengaran daripada medengar perkara yang tidak berfaedah

4.       Puasa menjadi berkualiti sekiranya disertakan dengan amalan bersedekah, membaca al Quran dan solat tarawikh

5.       Puasa menjadi berkualiti sekiranya dapat menahan nafsu makan berlebihan sewaktu berbuka (tidak membazir)

6.       Puasa menjadi berkualiti sekiranya disegerakan berbuka apabila tiba waktu berbuka

7.       Dan banyak lagi…….

Untuk peringkat seterusnya iaitu fasa mendapatkan cara menyelesaikan masalah, guru boleh mencadangkan beberapa cara (atau murid boleh cari sendiri). Contohnya,

1.       Mengakses maklumat daripada buku atau Internet

2.       Berkolaborasi dengan rakan dan guru (atau orang lain, sekiranya dijadikan kerja rumah atau tugasan projek)

3.       Berbincang dan berhujah berdasarkan maklumat yang disediakan

Untuk mendapatkan jawapan atau membantu murid untuk mendapatkan makna puasa berkualiti, guru boleh menyarankan penggunaan soalan sokratik yang menjurus kepada hipotesis atau isu yang ingin diketahui. Katakanlah, hipotesis atau isu yang dipilih adalah “Puasa menjadi tidak berkualiti sekiranya pelakunya taidak dapat menahan pendengaran daripada mendengar perkara yang tidak berfaedah” (Sekiranya guru mengaplikasi pembelajaran berkumpulan kecil, mungkin hipotesis ini hanya untuk satu kumpulan manakal kumpulan lain boleh memilih hipotesis yang lain). Contoh soalan sokratik yang boleh dijana adalah:

1.       Apakah yang dimaksudkan dengan perkara yang tidak berfaedah untuk didengar?

2.       Apakah pula contoh perkara berfaedah untuk didengar?

3.       Apakah yang boleh dilakukan sekiranya terdengar perkara yang tidak berfaedah?

4.       Bagaimanakah menghalang pendengaran daripada mendengar perkara tidak berfaedah?

5.       Bagaimana menghalang orang lain daripada bercerita tentang perkara tidak berfaedah kepada kita?

6.       Bagaimana kalau mulut kita sendiri yang bercerita tentang perkara tidak berfaedah dan kita menyedarinya?

7.       Apakah yang akan tejadi kepada puasa kita jika terus mendengar perkara tidak berfaedah?

8.       Adakah perkara yang dikategorikan sebagai kurang berfaedah?

9.       Terbatalkah puasa?

10.   Bagaimana dengan mereka yang sengaja menyiarkan perkara tidak berfaedah melalui radio, majalah dan televisyen dalam bulan puasa?

11.   Bagaimanakah kalau puasa itu hanya puasa sunat di luar bulan Ramadhan?

12.   Hilangkah pahala puasa?

13.   Adakah puasa yang tidak berkualiti itu wajib diganti?

14.   Dan lain-lain lagi…..

Apakah tindakan yang perlu dilakukan? Dari konteks ibadah, tentulah murid diminta mengamalkannya. Guru boleh mencuba dengan meminta murid simulasikan atau berpuasa sunat dan cuba memastikan pendengaran dapat dikawal. Kemudian, guru boleh meminta murid melakukan penilaian kendiri atau refleksi dalam kelas.