Followers

RENUNGAN

"Kalau guru sendiri mengambil masa untuk memahami pelajaran baru, janganlah mengharapkan murid sederhana dan lemah dapat menguasai dan mengingati perkara yang baru dipelajari dalam tempoh 20 minit."

Tuesday, 27 November 2012

Model Rekabentuk Pengajaran dan Model Pengajaran


Apabila saya mencari, meneroka dan membaca tentang Model Proses Rekabentuk Pengajaran (Instructoinal Design Model) dan Model Proses Pengajaran (Teaching Model) , saya akan tertanya-tanya tentang model rekabentuk pengajaran serta model pengajaran yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh Islam. Apa yang saya temui dan dikatakan sebagai model pengajaran Islam hanya merupakan kaedah-kaedah serta teknik-teknik pengajaran seperti kuliah, ceramah, talaqqi musyafahah, tadarrus, soal jawab, demonstrasi dan sebagainya. Malah terdapat buku-buku teks yang mengemukakan model pengajaran oleh tokoh-tokoh Islam (al Ghazali, Imam Malik, Imam Hanafi, Iman Hanbali atau Imam Syafie) lebih merupakan cerita tentang latar belakang pendidikan yang diterima oleh tokoh berkenaan, pengalaman kehidupannya sebagai seorang pengajar atau pengalaman melaksanakan proses pengajaran ilmu-ilmu Islam selain mengemukakan senarai buku-buku dan kitab yang telah dikarang. Selebihnya adalah kaedah serta teknik yang digunakan. Kalau ditanya bagaimana bentuk stau struktur atau konsep atau konstruk model al Ghazali, asy Syafie, Imam Hambali, Imam Malik atau Imam Hanafi?..... maka tiada satu bentuk “proses” yang dapat dikemukakan oleh penulis berkenaan (atau mungkin saya masih belum menemuinya walaupun telah puas membelek buku-buku dan mencari di celah-celah maklumat di Internet). Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan istilah model dalam konteks ini? Kita tidak disajikan oleh mana-mana penulis yang cuba menerangkan model pengajaran Islam sebagai satu “proses” serta “piawai” (bertujuan untuk dibuat perbandingan kualiti) yang boleh dijadikan panduan tetapi lebih merupakan kaedah dan teknik pengajaran yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk membolehkan pembelajaran optima berlaku. Adalah baik kalau kita lihat semula beberapa konsep yang dikaitkan dengan pengajaran seperti pendekatan, kaedah dan teknik. Secara ringkas dan mudah, "pendekatan" merupakan teori pelajaran yang menjadi asas dan akan diaplikasikan apabila guru menyampaikan isi pelajaran. "Kaedah" pula adalah merupakan satu set tindakan bersistematik seorang guru yang dilaksanakan untuk mencapai objektif pembelajaran dalam lingkungan tempoh masa tertentu (contohnya dalam tempoh satu waktu pengajaran mengikut jadual) yang mengandungi prosedur-prosedur berdasarkan kepada pendekatan yang dipilih. "Teknik" pula merupakan bagaimana guru memanipulasikan kaedah yang dipilih tersebut untuk mengoptimumkan pembelajaran murid. Seorang guru sebenarnya adalah bebas untuk membina kaedah pengajaran berdasarkan kepada pendekatan. Perhubungan dan kaitan antara pendekatan, kaedah dan teknik menghasilkan model. Sesebuah model akan menghuraikan kaedah dan strategi pengajaran yang didasarkan kepada pendekatan pengajaran.  Jika diteliti, segala model pengajaran yang kita pelajari yang telah dikemukakan dalam bentuk gambaran konsep / konstruk / struktur oleh tokoh-tokoh pendidikan barat seperti Taba dan Ausubel (pendekatan kognitif), Vygotsky (pendekatan konstruktivisme), Model 5E (Bybee) dan Model 7E (Eisenkraft) berdasarkan pendekatan konstruktivisme), dan banyak lagi.  Rasanya tidak perlu saya masukkan gambaran model-model tersebut sebab boleh dilihat dalam Internet. Apa yang penting ialah kita dapat memahami bagaimana sesebuah model pengajaran itu terbina. Apakah yang mencirikan sesebuah model pengajaran?Elemen-elemen utama sebuah model pengajaran

 1. Fokus Setiap model pengajaran akan mempunyai objektif yang dikenal sebagai titik tumpuan (focal point). Sebuah model pengajaran dibina dengan mengambil kira titik tumpuan ini. Dalam perkataan lain, tumpuan model pengajaran inilah yang akan menentukan pembinaan sesebuah model pengajaran yang mengandungi beberapa fasa. Beberapa kecekapan akan terbentuk melalui aplikasi model pengajaran.
 2. Sintaks  meliputi turutan langkah-langkah (sequences of steps) yang terlibat dalam pengorganisasian program pengajaran yang lengkap.
 3. Prinsip-prinsip riaksi / pengajaran merupakan cara bagaimana guru menanggap dan menjangkakan respons terhadap aktiviti yang dilakukan oleh murid. Respons ini perlu sesuai dan bersifat selektif.
 4. Sistem sosial Ia berkaitan perkara berikut:

a. Hubungan dan peranan interaktif antara guru dan murid.
b. Jenis-jenis norma dan tingkahlaku murid yang diperhatikan dan perlu diberikan ganjaran (seperti gred dan skor)

 1. Sistem sokongan  berkaitan keperluan tambahan yang diperlukan selain kemahiran guru mengajar seperti bahan bantu, prasarana dan sebagainya. 
 2. Konteks aplikasi seperti "concept development" dan sebagainya. 
Tunggu buku saya seterusnya untuk mendapatkan alternatif model pengajaran berdasarkan al Quran yang sedang dalam penghasilan. 

2 comments:

 1. Tahniah atas usaha datuk/datin/pn dlm memartabatkan Pendidikan Islam. Moga model Pdp Pendidikan Islam dpt dilahirkan dlm waktu terdekat, insyaAllah.

  ReplyDelete
 2. Insyallah, dalam sebulan dua, buku pedagogi yang memuatkan model pengajaran pendidikan Islam akan diterbitkan oleh Syarikat Pelangi.

  ReplyDelete