Followers

RENUNGAN

"Kalau guru sendiri mengambil masa untuk memahami pelajaran baru, janganlah mengharapkan murid sederhana dan lemah dapat menguasai dan mengingati perkara yang baru dipelajari dalam tempoh 20 minit."

Tuesday, 19 July 2011

KAEDAH PENDIDIKAN ISLAM 11 - Pengajaran Aqidah (Kaedah Soal Jawab)

Dalam pos yang lalu saya telah memuatnaik kaedah perbincangan untuk pengajaran aqidah. Guru boleh menggunakan teknik pembelajaran koperatif (yang telah saya kemukakan sebahagiannya) untuk melaksanakan perbincangan dalam kumpulan kecil dengan guru menjadi pembimbing yang akan memantau perjalanan aktiviti perbincangan. Selanjutnya saya kemukakan kaedah soaljawab, juga untuk mengajar aqidah Islam.

Kaedah Soaljawab
Kaedah soaljawab dapat merangsang murid untuk berfikir ke tahap pemikiran tinggi (Higher Order Thinking) melibatkan tahap analisis, sintesis dan penilaian menurut domain kognitif Taksonomi Bloom. Ia dapat dilakukan sekiranya guru telah menguasai kemahiran penyoalan Sokratik. Murid akan cuba mengenalpasti maklumat yang belum diketahui atau menyusun maklumat sedia ada untuk menjawab soalan yang dikemukakan. Kaedah ini melibatkan intyeraksi dua hala guru - murid.

Ciri-ciri
 1. Melibatkan pemikiran aras tinggi
 2. Merangkumi enam aras domain kognitif Taksonomi Bloom serta tujuh (7) lingkaran soalan
 3. Menggalakkan daya fikir pada aras tinggi dan pembelajaran berfikrah
Langkah-langkah
 1. Semua soalan hendaklah dirancang terlebih dahulu dan dipastikan sesuai dengan tahap kebolehan murid untuk berfikir
 2. Gunakan istilah yang boleh difahami oleh murid
 3. Kemukakan soalan untuk seluruh kelas sebelum menentukan murid yang akan menjawab
 4. Berikan masa untuk murid memikirkan jawapannya.
 5. Sebaran soalan perlu menyeluruh dan tidak ditumpukan hanya kepada beberapa murid tertentu untuk menjawabnya.
 6. Pastikan soalan yang dikemukakan adalah jelas, ringkas dan tepat.
Lihat juga kaedah perbincangan dan kaedah inkuiri

  No comments:

  Post a Comment