Followers

RENUNGAN

"Kalau guru sendiri mengambil masa untuk memahami pelajaran baru, janganlah mengharapkan murid sederhana dan lemah dapat menguasai dan mengingati perkara yang baru dipelajari dalam tempoh 20 minit."

Tuesday, 26 June 2012

Pedagogi: Konsep Strategi Pengajaran


Strategi pengajaran pula merupakan aplikasi kaedah-kaedah pilihan yang bersesuaian dan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan penyampaian dan turutan pengajaran dapat membantu murid / pelajar untuk belajar. 

Berkesan pula merupakan istilah yang menunjukkan peningkatan pencapaian apabila sesuatu strategi pengajaran digunakan. Sesuatu strategi itu dikenalpasti melalui kajian saintifik menggunakan prosedur dan panduan-panduan penyelidikan serta dapat memberi keyakinan tentang hasil yang akan diperolehi. Beberapa kajian ekoran akan dibuat bagi setiap strategi yang ada dengan menggunakan saiz sampel yang bersesuaian, penggunaan rawatan serta kumpulan kawalan dengan tujuan untuk dibuat generalisasi ke atas kumpulan sasaran. Hasil segala kajian ini akan meningkatkan keyakinan guru untuk mengaplikasikannya di dalam bilik darjah.
Apabila seseorang guru merancang sesuatu strategi pengajaran (sama ada dengan menggunakan strategi yang telah dikemukakan oleh pakar pendidikan dan penyelidik atau dengan menghasilkan strategi sendiri), guru berkenaan perlu mengambilkira pendekatan, kaedah serta teknik, selain menimbangkan teori pembelajaran yang akan dijadikan asas dalam perancangan.

No comments:

Post a Comment