Followers

RENUNGAN

"Kalau guru sendiri mengambil masa untuk memahami pelajaran baru, janganlah mengharapkan murid sederhana dan lemah dapat menguasai dan mengingati perkara yang baru dipelajari dalam tempoh 20 minit."

Friday, 9 November 2012

Buku Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru


Buku terbaru dalam pasaran. 

Isi Kandungan: 

Bab 1: Konsep Mengajar Sebagai Satu Profesion
Konsep profesion
Ciri Asas Profesion
Konsep profesionalisme
Ciri-ciri guru profesional
Guru efektif

Bab 2: Kod Etika dan Akauntabiliti Guru
Konsep Etika
Kod Etika Keguruan Malaysia
Standard Guru Malaysia
   Standard 1: Amalan Nilai Profesionalisme Keguruan
      Domain Diri
      Domain Profesion
      Domain Sosial
   Standard 2: Pengetahuan dan Kefahaman
   Standard 3: Kemahiran Pengajaran dan Pembelajaran
Akauntabiliti Guru
Integriti Guru
   Faktor Menjejaskan Integriti

Bab 3: Isu-isu Etika Guru
Kesantunan Guru
Kepedulian Guru
Penampiulan Guru
Berniaga di Sekolah
Kerjaya Sambilan
Pengurusan Masa
Pengurusan Kewangan

Bab 4: Peringkat Perkembangan Guru
Model Fuller dan Brown
Model Katz
Model Huberman
Model Lima Peringkat reyfus dan Dreyfus
Guru Pakar

Bab 5: Peranan Guru Sekolah Rendah
......
......
......
......

Bab 6: Kepemimpinan Guru
Asas Kepemimpinan
Gaya Kepemimpinan
Strategi Kepemimpinan Pendidikan
Teori Kepemimpinan Guru
Kepemimpinan Sekolah
Cabaran Kepemimpinan Sekolah
Cabaran Guru Masa Kini

Bab 7: Struktur Organisasi Pendidikan
Struktur Organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia
Struktur Organisasi Sekolah
Tugas dan Tanggungjawan Guru
Jangkaan Guru
   Ketepatan
   Kajian Pygmalion
   ....
   ....

Bab 8: Perkembangan Profesional Guru
Pembelajaran Sepanjang Hayat
Pelan Pembelajaran Peribadi
......
......
......
......
......

Untuk mengetahui kandungan selengkapnya, dapatkan buku tersebut di pasaran. 

No comments:

Post a Comment