Followers

RENUNGAN

"Kalau guru sendiri mengambil masa untuk memahami pelajaran baru, janganlah mengharapkan murid sederhana dan lemah dapat menguasai dan mengingati perkara yang baru dipelajari dalam tempoh 20 minit."

Monday, 8 August 2011

Komen saya tentang refleksi minggu ke 12

Terlebih dahulu diucapkan terima kasih dan tahniah kepada pelajar berkenaan kerana telah berusaha untuk menghasilkan jurnal reflektifnya. Untuk tujuan pembelajaran, saya kemukakan komen saya berkaitan penulisan beliau.

Di bawah topik isu, terdapat ayat ini :”Ia berpunca daripada murid-murid yang suka mencelah ketika saya mengajar. Kesannya pelajar yang lain akan hilang tumpuan belajar disebabkan beberapa orang yang mempunyai masalah hiperaktif ini.”
Komen saya: Refleksi merupakan respon peribadi terhadap pengalaman, situasi, peristiwa atau maklumat baru…. Fasa pemerosesan fikiran dan pembelajaran diri sendiri. Refleksi BUKAN sama sekali bertujuan mencari punca peristiwa untuk dilakukan projeksi sehingga tergambar kesalahan orang lain. Dalam penulisan di atas, kelemahan atau kegagalan mengawal dan mengurus kelas merupakan punca dari diri sendiri yang menyebabkan murid berpeluang untuk mencelah. Adalah lebih baik kalau refleksi tersebut ditulis beginiTerdapat murid yang mencelah ketika saya mengajar. Saya cuba menegur mereka (refleksi dalam tindakan) tetapi seperti tidak berkesan. Agak menyedihkan apabila saya tidak mampu mengawal keadaan sehingga tumpuan murid kepada pelajaran agak terganggu”  (ini merupakan pengalaman guru tanpa memprojeksi kepada murid – Persoalan: adakah mereka benar-benar hiperaktif? Sila semak semula maksud hiperaktif dan jangan terlalu mudah melabel aktif sebagai hiperaktif)

Di bawah topik Analisis pula terdapat:  “Masalah ini timbul kerana mungkin berpunca daripada pelajar yang mempunyai masalah hiperaktif yang terlalu banyak bercakap dan bertanya sehinggakan mendatangkan gangguan kepada rancangan pengajaran dan pembelajaran saya…”
Komen saya: Sekali lagi penulis tidak berfokus kepada diri sendiri. Bagaimana murid boleh berpeluang untuk banyak bercakap? Tidakkah ia menyangkut masalah pengurusan tingkahlaku dan bilik darjah? Sekiranya projeksi terus dilakukan, guru TIDAK akan sedar tertang kelemahan dirinya sendiri. Apakah tujuan refleksi? Pembelajaran oleh guru!!!! (Harap tidak keliru dengan refleksi yang dibuat oleh murid dengan refleksi guru yang bertujuan pembelajaran guru itu sendiri)..
TIDAK terdapat refleksi dalam tindakan dan refleksi atas tindakan di bawah topik Isu dan Analisis
Reflective thinking involves revisiting your prior experience and knowledge of the topic you are exploring. It also involves considering how and why you think the way you do. Sebaiknya guru menulis tentang perkara-perkara ini dan bukan melakukan projeksi kepada orang lain atas perkara yang berlaku.

Di bawah topik Cadangan Memperbaiki terdapat: Saya perlu lebih tegas supaya mereka dapat memberikan sepenuh perhatian kepada pengajaran dan pembelajaran saya.
aktiviti perbincangan secara berkumpulan akan saya kawal dengan rapi bagi memastikan mereka menjalankan tugas yang saya berikan
Saya akan mendapatkan bimbingan dan nasihat daripada pensyarah pembimbing, guru pembimbing di samping berbincang dengan rakan-rakan yang lain.
Komen saya: Masalah yang dihadapi ialah murid yang mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran (Masalah sebenar ialah guru gagal mengurus tingkahlaku mengganggu beberapa orang murid yang dilabel hiperaktif). Murid banyak bercakap dan bertanya tidak menggambarkan murid tidak memberi perhatian. Adakah murid bercakap dan bertanya sesuatu yang TIDAK berkait dengan tajuk pelajaran? Sekiranya ini terjadi, mungkinkah ini berpunca daripada strategi dan kaedah pilihan guru yang kurang tepat atau guru gagal menarik perhatian awal murid kepada objektif pelajaran dalam set induksi?
Sekiranya perbincangan mereka boleh mengganggu pelajar lain markah kumpulan akan dipotong
Apakah maksud guru akan kawal dengan rapi bagi memastikan mereka menjalankan tugas yang diberikan? Apakah masalah sebenarnya? Gangguan atau tidak menjalankan tugas? Sekiranya tidak menjalankan tugas, adakah ia berkait dengan arahan yang diberikan oleh guru terutamanya berkaitan dengan aktiviti perbincangan? Bolehkah perbincangan dijalan dengan senyap? Sekiranya terlalu bising, saya ingin kaitkan sekali lagi dengan kelemahan guru mengawal kelas dan tingkahlaku murid. BUKAN sebab murid mencelah, bercakap atau bertanya (walau pun memang begitu keadaannya tetapi untuk tujuan refleksi, seharusnya dilihat pada diri sendiri).  
Sebaiknya untuk cadangan memperbaiki biarlah berkait perkara yang diberikan perhatian awal iaitu gangguan daripada murid. Walaupun kenyataan  Saya perlu lebih tegas supaya mereka dapat memberikan sepenuh perhatian kepada pengajaran dan pembelajaran saya boleh dilihat berkaitan dengan isu tetapi bercakap dan bertanya (tidak dijelaskan secara terperinci) boleh juga dilihat sebagai memberi perhatian. Perkataan tegas juga agak kabur. Adakah tegas dalam memberi arahan pembelajaran atau tegas yang dikaitkan dengan prosedur dan rutin bilik darjah?Mungkinkah "compacting" diperlukan?

Di bawah topik Tempoh Masa: Pengawasan kelas yang baik adalah perlu bagi memastikan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran.
Komen saya: Perkara ini berkaitan dengan isu yang dibangkitkan cuma saya keliru mengapa ia perlu berada di bawah subtopik Tempoh Masa? Sebaiknya diperjelaskan tentang pengawasan kelas. How? When?

Di bawah subtopik Tindakan Susulan:  saya akan memikirkan objektif-objektif dan aktiviti-aktiviti yang sesuai
Komen saya: Apa masalahnya dengan objektif? Jika objektif tidak tercapai disebabkan gangguan murid, ia tidak bermakna objektif itu salah dan perlu ditukar. Namun begitu kemungkinan aktiviti pembelajaran difikirkan semula boleh diterima cuma…..tiada alternatif aktiviti diberikan. Maknanya? Tidak jelas tentang reflection for action atau refleksi untuk tindakan. Terlalu umum. Mungkin baik kalau dicadangkan satu aktiviti perbincangan  yang lebih berstruktur atau aktiviti individu seperti baca senyap (kalau cikgu tak mahu murid mengeluarkan bunyi daripada mulut mereka), main peranan, pencarian maklumat, latihan dan sebagainya.  

No comments:

Post a Comment