Followers

RENUNGAN

"Kalau guru sendiri mengambil masa untuk memahami pelajaran baru, janganlah mengharapkan murid sederhana dan lemah dapat menguasai dan mengingati perkara yang baru dipelajari dalam tempoh 20 minit."

Friday, 16 March 2012

Kaedah mengajar Al Quran


1.  Kaedah Talaqqi Musyafahah
a.       Guru membaca dan bacaan itu dijadikan contoh untuk diikuti oleh murid secara individu secara berdepan dengan guru
b.      Murid mendengar dan memerhati gerakan mulut dan bibir, kemudian membaca seperti yang mereka dengar dan lihat
c.       Pembetulan dibuat menyentuh tentang hukum tajwid serta sebutan huruf mengikut makhraj
2.      
    Kaedah Tasmik
a.       Murid membaca Al Quran di hadapan guru yang mendengar
b.      Kesalahan diperbetulkan
c.       Guru mengemukakan soalan berkaitan hukum tajwid dan maksud tanda bacaan yang terdapat dalam ayat yang dibaca.
3.   
        Kaedah Tadarus
a.       Kaedah kumpulan kecil (antar 4 hingga 5 orang)
b.      Seorang ahli akan membaca sedangkan ahli lain (yang lebih mahir) akan mendengar, menyemak serta memperbetulkan bacaan.
c.       Seterusnya ahli kedua pula membaca dan akan disemak oleh ahli lain (Setiap ahli akan membaca secara bergilir-gilir dan ahli lain mendengar, menyemak dan memperbetulkan bacaan)
4.      
    Kaedah Tikrar (kaedah latih tubi)
a.       Guru memperdengarkan bacaan ayat alQuran satu persatu
b.      Murid mengikut bacaan guru (juga satu persatu) secara kelas
c.       Murid membaca secara bersama mengikut kumpulan kecil. Kumpulan yang tidak membaca akan mendengar.
d.      Kumpulan lain pula diminta membaca dan didengari leh kumpulan yang tidak membaca.
e.      Seorang murid diminta membaca dan murid lain mendengar
5.      
    Kaedah Imla’i
a.       Guru meminta murid menyalin beberapa kali ayat yang ingin dihafaz
b.      Semasa menyalin, murid dikehendaki membaca dan mengingat / menghafaz secara individu
6.      
    Kaedah Baghdadiah
a.       Huruf-huruf hijaiyah diperkenalkan secara analisis dan berperingkat secara berulangkali: eja dan sebut
b.      Bunyi-bunyi huruf tunggal diajarkan mengikut tanda baris (atas, bawah, hadapan)
c.       Murid diajar mengeja dan menyebut kalimah mengikut tanda (atas, bawah, hadapan, tanwin, sukun.....)
d.      Bacaan ayat-ayat juga diperkenalkan secara berperingkat menggunakan kaedah mengeja dan membunyikan.
e.      Murid akan membaca di hadapan guru mengikut peringkat-peringkat yang diperkenalkan
f.        Guru memperbetulkan bacaan murid sambil mengajar hukum-hukum tajwid (daripada yang mudah kepada yang kompleks)
7.       Kaedah Iqra’
8.       Kaedah Qiraati
9.       Kaedah Hattawiah
Untuk tiga kaedah terakhir (Iqra’, Qiraati dan Hattawiah) pengajaran dilakukan berpandukan buku-buku berkenaan.

No comments:

Post a Comment