Followers

RENUNGAN

"Kalau guru sendiri mengambil masa untuk memahami pelajaran baru, janganlah mengharapkan murid sederhana dan lemah dapat menguasai dan mengingati perkara yang baru dipelajari dalam tempoh 20 minit."

Wednesday, 3 August 2011

Jurnal Reflektif Minggu ke12

Bahan ini saya ambil daripada jurnal salah seorang pelajar saya (nama dirahsiakan) yang telah menjalani sesi praktikum dan jurnal reflektif iniu masih asli tanpa semakan dan pembetulan (ayat mahupun isi). Saya paparkan di sini untuk para pembaca meneliti, mencari kelemahan (sekiranya ada), memberikan cadangan (untuk memperbaiki) dan untuk dijadikan panduan (sekiranya baik dan berkualiti tinggi). Sebagai panduan tentang penulisan refleksi kritikal, pembaca boleh menyemak di blog saya http://sham494.wordpress.com/2011/07/10/contoh-refleksi-kritikal-amalan-bekerja/  dan http://sham494.wordpress.com/2011/08/03/refleksi-kritikal/. Segala pandangan amat dihargai.

1.      Isu
Pada minggu kelima ini saya tidak banyak menghadapi masalah pengurusan dan pembelajaran sebagaimana yang telah saya rancangkan. Namun begitu terdapat beberapa masalah yang saya hadapi iaitu pengawasan kelas yang agak kurang memuaskan. Ia berpunca daripada murid-murid yang suka mencelah ketika saya mengajar. Kesannya pelajar yang lain akan hi;lang tumpuan belajar disebabkan beberapa orang yang mempunyai masalah hiperaktif ini. Hal ini menimbulkan masalah bagi saya untuk mjencapai objektif khususnya objektif yang akhir dalam sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari berikutnya.

2.      Analisis
Masalah ini timbul kerana mungkin berpunca daripada pelajar yang mempunyai masalah hiperaktif yang terlalu banyak bercakap dan bertanya sehinggakan mendatangkan gangguan kepada rancangan pengajaran dan pembelajaran saya tetapi bukan saya sahaja terganggu malah murid-murid yang berada di kelas itu turut terganggu dengan masalah ini. Ini akan menyukarkan proses memahami apa yang saya ajarkan.

3.      Cadangan memperbaiki
a.      Saya perlu lebih tegas supaya mereka dapat memberikan sepenuh perhatian kepada pengajaran dan pembelajaran saya.
b.      Bagi memastikan bahawa aktiviti perbincangan secara berkumpulan akan saya kawal dengan rapi bagi memastikan mereka menjalankan tugas yang saya berikan dan saya akan sentiasa mengingatkan pelajar tentang masa yang ada dan meminta wakil bagi setiap kumpulan membuat laporan dalam masa yang telah ditetapkan. Sekiranya perbincangan mereka boleh mengganggu pelajar lain markah kumpulan akan dipotong.
c.      Saya akan mendapatkan bimbingan dan nasihat daripada pensyarah pembimbing, guru pembimbing di samping berbincang dengan rakan-rakan yang lain.

4.      Tempoh masa
Saya akan cuba mengatasi masalah ini secepat mungkin. Pengawasan kelas yang baik adalah perlu bagi memastikan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran. Sekiranya masalah ini tidak dapat diatasi secepat mungkin sudah tentu objektif-objektif yang telah dirancangkan tidak tercapai sepenuhnya.

5.      Penilaian kejayaan
Saya akan meminta pensyarah maktab, guru pembimbing dan rakan pembimbing untuk member penilaian tentang kejayaan saya disamping meminta pandangan dari rakan lain yang mengajar kumpulan pelajar saya ini. Dengan ini saya dapat memperbaiki masalah saya dari masa ke semasa.
6.      Tindakan susulan
Semasa membuat rancangan persediaan mengajar, saya akan memikirkan objektif-objektif dan aktiviti-aktiviti yang sesuai dengan pelajar-pelajar tersebut supaya proses pengajaran dan pembelajaran saya berjalan dengan jayanya. Saya juga akan lebih perhatian kepada pelajar-pelajar hiperaktif sebegini supaya tidak mengganggu pelajar lain yang sedang belajar.

CADANGAN:
Tumpukan kepada penulisan reflektif dan BUKAN struktur ayat.
Kaitkan dengan “refleksi dalam tindakan”, “refleksi atas tindakan” dan “refleksi untuk tindakan”.
Cuba kesan apakah kemungkinan teori pengurusan disiplin yang boleh digunakan untuk mengatasi gangguan murid (hiperaktif?).
Kaitkan dengan elemen refleksi kritikal (jika ada) seperti yang dicadangkan oleh Brookfield (1988) di http://sham494.wordpress.com/2011/08/03/refleksi-kritikal/ dan http://sham494.wordpress.com/2011/07/10/contoh-refleksi-kritikal-amalan-bekerja/
Elakkan daripada mengkritik dengan tujuan menjatuhkan tetapi berikan pandangan positif
Sekiranya anda akan menggunakan refleksi ini dengan tujuan melakukan penyelidikan tindakan, apakah kemungkinan nilai-nilai pendidikan yang boleh direalisasikan? 

Untuk penjelasan lanjut sila lihat http://shamsina-gurupendidikanislam.blogspot.com/2012/07/lanjutan-daripada-jurnal-refleksi.html dan komen saya di http://shamsina-gurupendidikanislam.blogspot.com/2011/08/komen-saya-tentang-refleksi-minggu-ke.html

No comments:

Post a Comment