Followers

RENUNGAN

"Kalau guru sendiri mengambil masa untuk memahami pelajaran baru, janganlah mengharapkan murid sederhana dan lemah dapat menguasai dan mengingati perkara yang baru dipelajari dalam tempoh 20 minit."

Friday, 16 March 2012

Beberapa Teknik Pembelajaran Koperatif 2 (sambungan)

Pairs Check
1.       Guru mengemukakan masalah
2.       Salah seorang daripada pasangan menyelesaikan masalah manakala pasangannya akan membimbing.
3.       Murid bertukar peranan
4.       Selepas dapat menyelesaikan dua masalah, pasangan akan menyemak jawapan mereka dengan pasangan yang lain

Pair Discussion
1.       Guru menetapkan pasangan dan mengarahkan murid untuk bekerjasama dalam pembelajaran.
2.       Guru memberikan tugasan dan menjelaskan prosedur termasuk peruntukan masa untuk berbincang.
3.       Murid membincangkan tentang tugasan dengan pasangan.
4.       Semasa murid sedang berbincang, guru akan memantau perbincangan tersebut untuk memastikan murid tidak terpesong daripada topik atau tugasan yang diberikan, mereka benar-benar memahami kehendak soalan serta mempunyai pengetahuan yang mencukupi untuk meneruskan perbincangan secara tepat.

VARIASI
Perbincangan pasukan dan perbincangan kelas

Paired Head Together
1.       Murid dalam kumpulan diberikan nombor 1 hingga 4
2.       Guru bertanyakan soalan dan memberikan masa untuk murid menjawab
3.       Murid mencatatkan jawapan mereka
4.       Murid berpasangan dengan rakan bersebelahan untuk berkongsi jawapan. Seterusnya berkongsi pula jawapan dengan rakan yang duduk di hadapannya.
5.       Guru akan menyebut satu nombor dan murid dengan nombor berkenaan akan memberikan jawapan.

Rally Robin / Round Robin
1.       Guru mengemukakan soalan atau masalah
2.       Dalam kumpulan, murid akan memberi respons lisan secara bergilir-gilir

Rally Table / Round Table
1.       Guru meminta seorang daripada ahli kumpulan untuk mengeluarkan kertas dan pensel.
2.       Guru mengemukakan projek, soalan yang memerlukan pelbagai jawapan, topik atau tugasan yang boleh diselesaikan dengan pelbagai cara, langkah-langkah atau prosedur.
3.       Dalam kumpulan masing-masing, murid secara bergilir akan menulis jawapan di atas kertas dengan hanya menggunakan pensel dan kertas yang disediakan. Setiap ahli kumpulan hanya boleh memberikan satu jawapan bagi setiap pusingan. 


Teknik lain pernah saya poskan suatu ketika dahulu di sini 
Lihat juga http://shamsina-gurupendidikanislam.blogspot.com/2012/03/beberapa-teknik-pembelajaran-koperatif_20.html


No comments:

Post a Comment